אהבה – מעבדות ים המלח, כורה בוץ מקרקע פלסטינית כבושה בצפון ים המלח לצרכים מסחריים. החברה עושה שימוש בבוץ זה במוצרי הקוסמטיקה שלה, המופצים בישראל וברחבי העולם. על אף הכחשות עיקשות ומתמשכות של החברה, אהבה מנצלת את המשאבים הטבעיים של אדמה כבושה.